СТЪКЛОПАКЕТ ТА ЕООД - производство на стъклопакети и обработка на стъкло
факс: +359 52 904104
телефон: +359 897 885282

Оловно (рентгеново) стъкло

Рентгеновото стъкло е с оптимална защита от радиация, така като съдържа висок процент на оловен окис, който поглъща лъчите. Най-използваните оловни еквиваленти са от 1,1мм Рb до 6,4мм Pb, като всички рентгенови стъкла могат да бъдат ламинирани и по този начин да се увеличи оловният еквивалент. В зависимост от типа радиационна защита, стъклото трябва да се използва според дозата на радиация.

Приложения: стаи за лъчение, компютърна томография, нуклеарна медицина, мамография, рентгенови зали, стоматологични рентгени и др.