СТЪКЛОПАКЕТ ТА ЕООД - производство на стъклопакети и обработка на стъкло
факс: +359 52 904104
телефон: +359 897 885282

Фасади

Фасадни структурни стъклопакети, стъклопакети с отстъп - двукомпонентна силиконова заливка

Препоръки:
- Препоръчваме външното стъкло на структурния стъклопакет да бъде с по-голяма дебелина от вътрешното стъкло.
- Силиконите, използвани за фугиране да бъдат съобразени с използваната двукомпонентна силиконова заливка.