СТЪКЛОПАКЕТ ТА ЕООД - производство на стъклопакети и обработка на стъкло
факс: +359 52 904104
телефон: +359 897 885282

Пожароустойчиво стъкло

При избора на пожароустойчиви стъкла първо трябва да се вземе под внимание дали са предназначени за вътрешна или външна употреба (интериорни или екстериорни). Те се разделят на три основни класа и се предлагат в диапазон от 30мин до 120мин. вкл.

  • КЛАС- E – осигурява физическа бариера срещу пламъци, дим и горещи токсични газове, но в близост до стъклото е горещо
  • КЛАС- EW – осигурява по-висок контрол при преминаване на горещина през стъклото, като тя се усеща на разстояние от 1м.
  • КЛАС-EI – осигурява най-добра защита и ограничава преминаването на горещина през стъклото, като я свежда до минимум, така че тя да не се усеща от неизложената на пожар страна.