СТЪКЛОПАКЕТ ТА ЕООД - производство на стъклопакети и обработка на стъкло
факс: +359 52 904104
телефон: +359 897 885282
ЗА НАС

Стъклопакет-ТА ЕООД е създадена през 1995г. и основната ни дейност е производство на стъклопакети. С цел по-пълно задоволяване на нуждите на нашите клиенти, през 2013г. стартира и дейността ни в обработката на стъкло. Производствената ни база се разпостира на площ от 6000 кв.м. Автоматизираните поточни линии за производство на стъклопакети и обработка на стъкло от водещи производители и високо-квалифицираният ни персонал се грижат до клиентите ни ...

прочети още...
КОНТАКТИ
"Стъклопакет ТА" ЕООД
9863 Шумен

Управител: +359 899 883001
Офис: +359 897 885282
Tел/факс: + +359 52 904104

Е-mail: todor_alexandrov@abv.bg
Продукти
Технически възможности
ИЗРАБОТКА ДЕБЕЛИНА МИНИМАЛЕН РАЗМЕР МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР
мин. (мм) макс. (мм) ширина (мм) височина (мм) ширина (мм) височина (мм)
Двоен стъклопакет *  14 60 200 300 3210 5000
Троен стъклопакет * 30 70 200 300 3210 5000
Стъклопакет с отстъп * 14 70 200 300 2000 3000
Кантиране флоатно стъкло * 4 19 300 500 2800 4500
Кантиране ламинирано стъкло * 3.3.1 10.10.10 300 500 2800 4500
Фрезоване, пробиване 4 19 300 500 2800 4500
Ламиниране * 8 60 100 100 2350 4800
Закаляване флоат – 4мм 4 4 100 300 2200 2400
Закаляване флоат – 5мм – 19мм 5 19 100 300 2440 5000

* в зависимост от дебелината на стъклатаПроект BG-RRP-3.004-0146-C01- Технологична модернизация в предприятието, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Информация за проекта

Във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-3.004-0146-C01 "Стъклопакет - ТА" ЕООД обявява процедура "Избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на Дигитална машина за принтиране върху стъкло".

Документация за участие в процедурата

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Стъклопакет - ТА“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на иновациите и растежа.